Eyüp Mezarlığı (Eyüp Sultan Mezarlığı olarak da bilinir), İstanbul’un Eyüp ilçesinde, Haliç kıyısında bulunan mezarlık.

Eyüp semti gibi Eyüp Mezarlığı da adını, Emeviler’in 7. yüzyılda Konstantiniye’ye (İstanbul) düzenlediği başarısız seferde (674–78) sancaktarlık yapan ve İstanbul surları önünde şehit düşen Ebu Eyyûb el-Ensarî’den alır. Ebu Eyyûb el-Ensarî’nin türbesinin burada bulunuşu ve halkın ona yakın gömülme isteği Eyüp Mezarlığı’nın meydana gelişine neden olmuştur.

İstanbul’daki en büyük İslam mezarlıklarından biri olan Eyüp Mezarlığı’nda padişahlar, sadrazamlar, şeyhülislamlar, vezirler, kumandanlar, hanım sultanlar, saray mensupları, din, tasavvuf, ilim, fikir, sanat adamları, şairler ve halktan kişiler gömülmüştür. Eyüp Mezarlığı, Haliç kıyılarından, Karyağdı Bayırı’na, tepedeki sırtlara ve oradan da Edirnekapı surlarına ulaşmıştır. Edirnekapı ile Alibeyköy’e ulaşan yolların çevresindeki mezar taşları da Eyüp Mezarlığı’nın uzantısıdır. Haliç çevresi ile sırtlarında yapılan yol çalışmaları ve kamulaştırmalar buradaki mezarlara büyük zarar vermiştir.

İstanbul’un fethinden hemen sonra Eyüp’te ölülerin gömülmesiyle mezar taşlarında toplumun düşünce yapısı ortaya çıkmıştır. Buradaki ilk mezar taşları gösterişten uzaktır. Anadolu mezar taşlarındaki çeşitlilik, burada da dikkati çekmektedir. Başlıbaşına birer sanat eseri niteliğindeki bu taşlar ölünün kimliği konusunda da bilgi vermektedir.

18. yy’ın sonlarında yeni mermer ocaklarının bulunuşuyla Eyüp Mezarlığı’nda mermerlerden daha çok yararlanıldığı görülmüştür. Osmanlı türbe mimarisinin uyguldığı plan tipleri, üslup ve bezeme ile burada karşılaşılmıştır. Buradaki açık ve kapalı türbelerde, hazirelerde mermer, taş ve tuğla ile birlikte kullanılmış, çini, kalem işi, ştuk, ve yazı da onları tamamlamıştır.

Mezarlar

Eyüp Mezarlığı’nda ve yakın çevresinde Abdurrahman Paşa, Âdile Sultan, Alaeddin Ali Çelebi, Ayas Mehmed Paşa, Bulak Mustafa Paşa, Cafer Paşa, Çifte Gelinler (Çifte Gelenler), Defterdar Nazlı Mahmud Çelebi, Dukaginzade Mehmed Paşa, Ebu’d-Derda, Edhem, Ferhad Paşa, Feridun Ahmed Paşa, Şair Fitnat Hanım, Zübeyde Fıtnat Hanım (şair) Hacı Beşir Ağa, Hafir, Hançerli Sultan, Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa, Hatice Canan Hanım, Hubba Hatun, Hüsrev Paşa, İzzet Efendi, Ka’b, Karabaş Ahmed Efendi, Kırımî Hüseyin Efendi, Lala Mustafa Paşa, Lala Hüseyin Paşa, Mahmud Ağa, Mahmud Celaleddin Efendi, Mehmed Çelebi, Mihrişah Valide Sultan, Mirimiran Mehmed Paşa, Nakkaş Hasan Paşa, Pertev Mehmed Paşa, Siyavuş Paşa, Sokollu Mehmed Paşa, V. Mehmed (Reşad), Şah Sultan, Şeyhülislam Uryanizade Ahmed Esad Efendi ve Zal Mahmud Paşa türbeleri vardır.

Fransız yazar Pierre Loti’nin zaman zaman gelerek kahve içtiği söylenen kahvehaneye (Pierre Loti Tepesi) çıkan yokuşun çevresinde tanınmış kişilerin mezarları vardır. Yokuşun hemen başında, 1900’de cihan pehlivanlığını kazanan, 1904’te de ölen Kara Ahmed’in demir parmaklıklı mezarı vardır. Aynı yol üzerinde Kaşgari Murtaza Efendi Cami çevresindeki mezarlıklarda da Türk musikisinin büyük üstadı Zekai Dede Efendi, hattat Kâmil Efendi, Edirne tarihi yazarı Badi Ahmed Efendi, Mareşal Fevzi Çakmak gömülüdür.Çakmak’ın kabrinin yakınında Nakşi şeyhi Küçük Hüseyin Efendi’nin kabri bulunur. Eyüp Mezarlığı Nakşibendiler’in gömüldüğü bir yer olarak eski İstanbullular tarafından “Nakşi Tarlası” olarak adlandırılırdı.

Kaşgâri Tekkesi’nden yukarıda, Karyağdı ismiyle tanınan Bektaşî Tekkesi’ne uzanan yolun iki yanında daha eskiye inen mezar taşlarıyla karşılaşılır. Koca Sinan Türbesi yakınında Eyüb Sultan Türbesi’nin ilk türbedarı ve aynı zamanda II. Bayezid’in tahta çıkışında ona kılıç kuşatan Şeyh Baba Yusuf Efendi’nin, Vezir Sinan Paşa Türbesi yanında Hacı Abdullah Paşa’nın mezarı vardır. Öte yandan Eyüp Mezarlığı’nda gömülmenin kutsallığı inancı yeni gömü için eski mezarların tahribi sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle de Eyüp Mezarlığı’nda pek çok ünlü kişinin mezarı kırılmış veya kaybolmuştur. Ebu’l-Fazıl Alaeddin Efendi’nin mezarı yerine başkaları gömülmüş, Şeyhülislam Sadi Sadullah Efendi’nin, Ali Kuşçu’nun mezar taşları caminin arkasında kırık olarak bulunmuş ve yerine yerleştirilmiştir.

Eyüp Mezarlığı’nda yapılan araştırmalar ortaya ilginç tarihi belge niteliğinde mezar taşlarını çıkarmıştır. Netekim Kırım’da Bahçesaray’da gömülü olduğu sanılan, II. Gazi Giray’ın oğlu Devlet Han’ın mezar taşı Eyüp’te bulunmuştur.

Eyüp Mezarlığı’nın ilginç bir bölümü de Gümüşsuyu’na çıkan sırtlardaki cellat mezarlığıydı. Cellatlık halk arasında iyi karşılanmadığından bu işi yapanlar ayrı bir mezarlığa gömülmüşlerdir. Buradaki mezar taşları oldukça kalın ve insan büyüklüğündeki taşlardan yapılmıştır. Pier Loti yakınlarındaki cellat mezarlığı bugün tamamen yok olmuştur. Normal mezarlıkla birbirine karışmış ve çok sayıda yeni dönem mezarları oluşturulmuştur. Tek tük bulunabilen cellat mezarlarının birçoğu yeni mezarların arasında kalmış, bazıları ise tahribata uğramıştır. Bazıları ise yeni mezarların yapımında kullanılmıştır

Eyüp’e mistik bir görünüm veren mezarlığın büyük bir bölümü, doğanın tahribine, kamulaştırmalara, gecekondu yapımında yok olmalarına, kırılmalarına, modern mezarların onların yerini almalarına karşılık yine de korunmuştur.

En güzel Haliç manzalarından birine sahip olan Pierre Loti Tepesi’yle Haliç kıyısı arasında uzanan Eyüp-Piyerloti teleferiği mezarlığın üzerinden geçer. 2005 yılında hizmete giren 384 m uzunluğundaki hat Maçka-Taşkışla teleferiğinden sonra İstanbul’un ikinci teleferik hattıdır.

İstanbuldaki Mezarlıklar.com   web sitemiz üzerinden.

Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilen önemli kişileri öğrenebilirsiniz.

İletişim ,yol tarifi ve konum bilgilerini sayfamızdaki haritalardan alabilirsiniz.

Toplu Taşıma ile ulaşım bilgilerini de sayfamızdan bulabilirsiniz.

Q Eyüp Sultan Mezarlığı'na Defnedilen Önemli Kişiler.

A

Abdülkadir Töre
Âdile Sultan
Ahmet Cevdet Oran
Ahmet Haşim
Ahmet Kabaklı
Ahmet Şişman
Ali Kuşçu
Ali Taygun
Ayas Mehmed Paşa

B

Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa

D

Damad Mehmed Ali Paşa

E

Ebubekir Kânî Efendi
Ebussuud Efendi
Enver Ören
Erdem Bayazıt
Erkan Aydoğan Oflu
Ethem Paşa

F

Fıtnat Hanım (şair)

G

Gani Turanlı

H

Hafız Ziya Efendi
Hasan Nail Canat
Hattat Habibe Hanım
Hüseyin Hilmi Işık
Hüseyin Tevfik Paşa

K

Kamil Akdik
Kara Ahmed

L

Lala Mustafa Paşa

M

Mahmud Esad Coşan
Makbule Leman
Mehmed Said Paşa
Mehmet Ali Ülgen
Melih Gülgen
Mihrişah Valide Sultan
Murat Öztürk (pilot)
Mustafa Miyasoğlu

N

Nakkaş Hasan Paşa
Necip Fazıl Kısakürek
Nurettin Uzunoğlu

S

Hoca Sadeddin Efendi
Serdar Ferhat Paşa
Sinan Toros
Siyavuş Paşa
Sokollu Mehmed Paşa
Süheyl Eğriboz

V

Vasıf Efendi

Y

Yenişehirli Avni

Z

Zal Mahmud Paşa
Zaro Ağa
Zekai Dede Efendi
Ziya Osman Saba

Ç

Fevzi Çakmak

Ü

Ünal Osmanağaoğlu

İ

İbrahim Canan
İdris-i Bitlisî

Ş

Şeker Ahmet Paşa

Q Eyüp Sultan Mezarlığı'na Toplu Taşıma ile Nasil Gidlir?

Eyüp Mezarlığı Geçen Otobüsler, Yakınındaki Metro Durakları
Eyüp Mezarlığı IETT Otobüs kullanarak gidebilirsiniz.
En Yakın IETT Otobüs Durağı
Durak Adı: Bahariye Otobüs Durağı - Semt :Eyüp - 0,05 km
Geçen Hatlar
39 - AKŞEMSETTIN MAHALLESI - YENIKAPI
41Y - AYAZAĞAKÖYÜ - KAĞITHANE - YENIKAPI
48E - GÖKTÜRK - EMINÖNÜ
94Y - YEŞILPINAR - BAKIRKÖY
99Y - YEŞILPINAR MAHALLESI - EMINÖNÜ
A40-1 - YEŞILPINAR VIALAND - AKSARAY
A40-2 - KARAYOLLARI - AKSARAY
A40-4 - GÜZELTEPE - AKSARAY
A40-5 - BARAJ YOLU - AKSARAY

Eyüp Mezarlığı IETT Otobüs kullanarak gidebilirsiniz.
En Yakın IETT Otobüs Durağı
Durak Adı: Bahariye Otobüs Durağı - Semt : - 0,30 km
Geçen Hatlar
36CE - CEBECI MAHALLESI - EMINÖNÜ
37M - YILDIZTABYA - MECIDIYEKÖY
39B - İMAR BLOKLARI - VEZNECILER
39D - YEŞILPINAR - YENIKAPI
39O - YEŞILPINAR - OTOGAR
39Y - YEŞILPINAR - VEZNECILER
44B - HAMIDIYE MAHALLESI - EMINÖNÜ
48A - GÖKTÜRK - KAZLIÇEŞME MARMARAY
99 - AKŞEMSETTIN MAHALLESI - EMINÖNÜ
399B - GÜZELTEPE - EMINÖNÜ
399C - ESENTEPE MAHALLESI - EMINÖNÜ

Eyüp Mezarlığı IETT Otobüs kullanarak gidebilirsiniz.
En Yakın IETT Otobüs Durağı
Durak Adı: Teleferik Otobüs Durağı - Semt : - 0,31 km
Geçen Hatlar
36CE - CEBECI MAHALLESI - EMINÖNÜ
37M - YILDIZTABYA - MECIDIYEKÖY
39B - İMAR BLOKLARI - VEZNECILER
39D - YEŞILPINAR - YENIKAPI
39O - YEŞILPINAR - OTOGAR
39Y - YEŞILPINAR - VEZNECILER
44B - HAMIDIYE MAHALLESI - EMINÖNÜ
48A - GÖKTÜRK - KAZLIÇEŞME MARMARAY
99 - AKŞEMSETTIN MAHALLESI - EMINÖNÜ
399B - GÜZELTEPE - EMINÖNÜ
399C - ESENTEPE MAHALLESI - EMINÖNÜ

Eyüp Mezarlığı Metrobüs kullanarak gidebilirsiniz.
En Yakın Metrobüs Durağı
Durak Adı: HALICIOGLU Metrobüs Durağı - Semt : Beyoglu - 1,11 km
Geçen Hatlar
34G - AVCILAR-SÖGÜTLÜÇESME
34A - EDIRNEKAPI - SÖGÜTLÜÇESME METROBÜSÜ
34 - AVCILAR-ZINCIRLIKUYU

Eyüp Mezarlığı Metrobüs kullanarak gidebilirsiniz.
En Yakın Metrobüs Durağı
Durak Adı: HALICIOGLU Metrobüs Durağı - Semt : Beyoglu - 1,11 km
Geçen Hatlar
34G - AVCILAR-SÖGÜTLÜÇESME
34A - EDIRNEKAPI - SÖGÜTLÜÇESME METROBÜSÜ
34 - AVCILAR-ZINCIRLIKUYU

Eyüp Mezarlığı Metrobüs kullanarak gidebilirsiniz.
En Yakın Metrobüs Durağı
Durak Adı: AYVANSARAY Metrobüs Durağı - Semt : Eyüp - 1,60 km
Geçen Hatlar
34G - AVCILAR-SÖGÜTLÜÇESME
34A - EDIRNEKAPI - SÖGÜTLÜÇESME METROBÜSÜ
34 - AVCILAR-ZINCIRLIKUYU

Eyüp Mezarlığı Tramway kullanarak gidebilirsiniz.
En Yakın Tramway Durağı
Durak Adı: RAMİ Tramvay Durağı - Semt :Eyüp - 1,74 km
Geçen Hatlar
T4 - TOPKAPI - HABİBLER

Eyüp Mezarlığı Tramway kullanarak gidebilirsiniz.
En Yakın Tramway Durağı
Durak Adı: TOPÇULAR Tramvay Durağı - Semt :Eyüp - 1,79 km
Geçen Hatlar
T4 - TOPKAPI - HABİBLER

Bize Oy Verin ve Yorum Yapın

Your Rating for this listing

angry
crying
sleeping
smily
cool
Browse

Your review recommended to be at least 140 characters long